Labels

Monday, May 12, 2008

τετρασέλιδο για το καταστατικό

Το παρόν κείμενο αποτελεί μια συνοπτική πρόταση του σχήματος για την καταστατική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Μάη στην αίθουσα Α11 στις 13.30. Το καταστατικό αποτελεί το νομικό έγγραφο που καθορίζει την ύπαρξη, λειτουργία και την πολιτική φυσιογνωμία κάθε συλλόγου και κατοχυρώνει τα δικαιώματα των μελών του. Το γεγονός ότι ο Σύλλογος Φοιτητών Πληροφορικής δεν έχει καταστατικό έχει αποτέλεσμα (παρόλο που ο σύλλογος υπάρχει εφόσον η πλειοψηφία των φοιτητών τον υποστηρίζει) νομικά να μην υφίσταται και τα δικαιώματα και οι λειτουργίες του να μη κατοχυρώνονται. Η δημιουργία καταστατικού είναι απαραίτητη για να συμβάλει στην ομαλότερη λειτουργία του Συλλόγου Φοιτητών και για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να δώσουμε όλοι το παρόν μας στην επικείμενη καταστατική συνέλευση.


ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Από τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ιδρύεται σύλλογος με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης και με όνομα “Σύλλογος Φοιτητών Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης” .


ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος αποτελεί το μαζικό συνδικαλιστικό όργανο του φοιτητικού κόσμου του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενταγμένο στα πλαίσια του φοιτητικού κινήματος σαν κομμάτι του λαϊκού κινήματος. Οι σκοποί του συλλόγου σε καμία περίπτωση δεν υλοποιούνται μονομερώς ή εις βάρος των υπόλοιπων φοιτητών και των εργαζομένων.


Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. Η συνένωση όλων των φοιτητών του τμήματος με στενούς δεσμούς συναδελφικότητας και αλληλεγγύης για την επίλυση των προβλημάτων και την επίτευξη των επιδιώξεών τους. Η συμμετοχή, συσπείρωση και οργάνωση των φοιτητών για την μελέτη των προβλημάτων. Ο συλλογικός προσδιορισμός και η αγωνιστική προώθηση της θέλησης των φοιτητών πάνω σε θέματα κοινωνικά, πολιτικά περιβαλλοντικά και πολιτιστικά, για την ένταξη των αγώνων του στα πλαίσια του λαϊκού κινήματος για ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη.

 2. Η κατοχύρωση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας ενάντια σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησής της. Οριστική αποδέσμευση της εκπαίδευσης από διάφορους φορείς οι οποίοι τίθενται ενάντια στους σκοπούς της.

 3. Ο αγώνας και η διασφάλιση των συνδικαλιστικών, ακαδημαϊκών και πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φοιτητών και της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, ανεμπόδιστου επιστημονικού διαλόγου, ενταγμένων στα γενικότερα λαϊκά συμφέροντα. Η κατοχύρωση του ασύλου, της οργανωτικής αυτονομίας και των συνδικαλιστικών ελευθεριών του συλλόγου. Η κατοχύρωση και υπεράσπιση της αυτονομίας του φοιτητικού συνδικαλιστικού κινήματος απέναντι στις πανεπιστημιακές και κρατικές αρχές.

 4. Κατοχύρωση της αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι.. Συμμετοχή των φοιτητών στη διοίκηση των Α.Ε.Ι. προωθώντας τα αιτήματα του Συλλόγου με μορφές διεκδικητικών αγώνων.

 5. Η ανάληψη δραστηριότητας για την επίτευξη σύγχρονης εκπαίδευσης στην υπηρεσία του λαού, για τον τρόπο διδασκαλίας και το περιεχόμενο των σπουδών, για την επίτευξη επιστημονικής έρευνας σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας.

 6. Η δημιουργία και η καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης, επικοινωνίας και συνεργασίας i) Μεταξύ όλων των μελών του Συλλόγου. ii) Μεταξύ όλων των φοιτητικών συλλόγων της Ελλάδας. iii) Μεταξύ τοπικών, σπουδαστικών συλλόγων Ελλήνων και αλλοδαπών. iv) Mε συλλόγους, σωματεία και κινήσεις που έχουν κοινούς σκοπούς και στόχους. σπουδαστικούς, μορφωτικούς, επιστημονικούς, πνευματικούς και περιβαλλοντικούς συλλόγους, εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων, τοπικών φορέων και γενικά κάθε σωματείο, οργανισμό ελληνικό ή ξένο ή διεθνή που επιδιώκει τους ή παρεμφερείς σκοπούς. v) Με το επιστημονικό, διδακτικό και γενικότερα το προσωπικό των Πανεπιστημίων.

 7. Βελτίωση των όρων ζωής και σπουδών των φοιτητών και ανύψωση του μορφωτικού και του πολιτιστικού επιπέδου τους.

 8. Η βελτίωση των συνθηκών σπουδών στη Σχολή,η δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για τη βελτίωση των σπουδών των φοιτητών, η εξεύρεση λύσεων για τα λειτουργικά και εκπαιδευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια τη φοίτησης τους, η δημιουργία ικανοποιητικών και σύγχρονων όρων και συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών. καθώς και η προώθηση μέτρων για την επαγγελματική αποκατάσταση φοιτητών και τελειόφοιτων.

 9. Η επαγγελματική και επιστημονική κατοχύρωση των αποφοίτων του τμήματος.

 10. Η υπεράσπιση και η κατοχύρωση πλήρων εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων.

  Όλοι οι σκοποί του Συλλόγου είναι ισοδύναμοι και ισάξιοι.


ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

 1. Με διαλέξεις, σεμινάρια, εκδρομές, με ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις, δημιουργία βιβλιοθήκης του συλλόγου, προβολή ταινιών κ.τ.λ.

 2. Με διαβήματα στις διοικητικές και δημοτικές αρχές, με ανακοινώσεις στον Τύπο, με συντονισμό της δράσης τους με τους άλλους φοιτητικούς συλλόγους και τις διεθνείς φοιτητικές οργανώσεις, κινητοποιήσεις ανάλογα με τις εκάστοτε διαμορφωμένες συνθήκες.

 3. Με οργάνωση της πλατιάς συμμετοχής των φοιτητών της σχολής στις κινητοποιήσεις που υπαγορεύονται για την προώθηση των σκοπών του Συλλóγου.

 4. Με διοργανώσεις κάθε είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων και κάθε είδους εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα με ομάδες δράσης κατά τομέα είτε στους χώρους του Πανεπιστημίου είτε οπουδήποτε. Ανακοινώσεις στον τύπο, διαμαρτυρίες, κινητοποιήσεις, αγώνες, αποχές, κτλ.

 5. Με εκδόσεις εφημερίδων, περιοδικών και εν γένει εντύπων καθώς και με τη δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

 6. Με δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων με επιστημονικούς και πνευματικούς οργανισμούς.


ΜΕΛΗ

Τακτικó μέλος είναι κάθε φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που

 1. Έχει δηλώσει ότι αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου.

 2. Δεν ασχολείται επαγγελματικά στις ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας.

 3. Δεν διατελεί μέλος φασιστικής οργάνωσης.

Λóγος εξαίρεσης εκτóς απó τη διαγραφή, δεν υπάρχει. Τα μέλη του Συλλóγου που αποφοιτούν απó το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παραμένουν στο Σύλλογο μέχρι να συμπληρωθούν έξι (6) μήνες απó την ημέρα που αποφοίτησαν, οπóτε διαγράφονται με απóφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα :

 1. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις άλλες εκδηλώσεις του Συλλόγου και να εκφράζουν, διατυπώνουν και αναπτύσσουν τις προτάσεις τους.

 2. Να εκλεγούν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του συλλόγου.

 3. Να μετέχουν ισότιμα σε όλες τις εκδηλώσεις, συζητήσεις και γενικά σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του συλλόγου.

 4. Να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου με έγγραφη ή προφορική πρόταση τους στα όργανα του Συλλόγου που αποφασίζουν για την πρόταση.

 5. Να εκφράζουν δημόσια τις διαφωνίες τους με ενέργειες ή αποφάσεις οργάνων του συλλόγου, δεν μπορούν όμως να προβάλλουν εμπόδια στην υλοποίηση των αποφάσεων του συλλόγου.

 6. Υποχρεώνονται να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου και να συμμορφώνονται πάντα στις διατάξεις αυτού του καταστατικού.

 7. Υποχρεούνται να καταβάλλουν τις συνδρομές τους και την τακτική ή έκτακτη τυχόν εισφορά που καθορίζει η Γενική Συνέλευση.

 8. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του κάθε μέλους πρέπει να είναι εκπληρωμένες οι υποχρεώσεις του απέναντι του Συλλόγου και ειδικά, όσον αφορά το δικαίωμά του να εκλέγει και να εκλέγεται, να είναι εντάξει ταμιακά.

 9. Ταμιακά εντάξει μέλη θεωρούνται αυτά που έχουν καταβάλει την τακτική ετήσια συνδρομή τους που καθορίζεται πάντα από τη Γ.Σ.

 10. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το Σύλλογο, υποβάλλοντας αίτηση για τη διαγραφή του από το μητρώο μελών, αλλά υποχρεώνεται να καταβάλλει τις τυχόν καθυστερούμενες εισφορές του μέχρι την ημέρα της διαγραφής του και δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στην περιουσία του Συλλόγου. Μέλη τα οποία δεν είναι ταμειακώς τακτοποιημένα δεν δικαιούνται να ψηφίζουν κατά τις συνελεύσεις.

 11. Τα μέλη τα οποία συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρóντος καταστατικού, τους ειδικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν κατά τη διάρκεια αυτών τις πράξεις της διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να ψηφίζουν στις Συνελεύσεις για κάθε ζήτημα το οποίο τίθεται σε ψηφοφορία. Επίσης δικαιούνται να απολαμβάνουν κάθε ωφέλειας και εξυπηρέτησης η οποία επιδιώκεται νóμιμα απó το Σύλλογο.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου είναι:

 1. Οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών του.

 2. Τα έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου (έντυπα, προβολές κλπ).

 3. Κρατικές επιχορηγήσεις.

 4. Κάθε παροχή και από όπου αν προέρχεται γίνεται δεκτή εφ'όσον από το χορηγητή δεν μπαίνουν όροι (με ευθύνη της Γ.Σ.).


ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του Συλλόγου είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση.

 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρχή λειτουργίας του Συλλόγου είναι η τήρηση και ο σεβασμός των δημοκρατικών διαδικασιών, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για ουσιαστική συμμετοχή των μελών στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων, στον έλεγχο των διοικητικών οργάνων.


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του, ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα του Συλλόγου. Ειδικά:

 1. Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.

 2. Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

 3. Αποφασίζει τελικά για τη διαγραφή και επανεγγραφή των μελών.

 4. Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ.

 5. Αποφασίζει κάθε τροποποίηση του καταστατικού.

 6. Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.

 7. Αποφασίζει για την ανάκληση του Δ.Σ. σαν σώμα.

 8. Αποφασίζει πάνω στα θέματα που έχουν συζητηθεί σε αυτήν.


ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Κάθε εργάσιμο μήνα γίνεται μια τακτική συνέλευση.

Επίσης 1 φορά το χρόνο γίνεται η εκλογοαπολογιστική συνέλευση μέσα στα πλαίσια των ενιαίων εκλογών στους φοιτητικούς συλλόγους. Η εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. και μόνο αυτή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Εκλέγει τα μέλη της της Εφορευτικής Επιτροπής.

 2. Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.


ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Συγκαλούνται για επείγοντα, σοβαρά θέματα του Συλλόγου με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/8 (ενός ογδόου)του αριθμού του εκλογικού σώματος και με θέματα ημερήσιας διάταξης τουλάχιστο εκείνα για τα οποία συγκαλούνται. Στην περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Δ.Σ. για λόγους ανώτερης βίας, έχουν το δικαίωμα τουλάχιστο 10 (δέκα) μέλη του Συλλόγου να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ. με σκοπό να εκλέξει διοικούσα επιτροπή και ενδεχόμενα να προκυρύξει τις εκλογές στην περίπτωση που το Δ.Σ. πρόκειται να παρατηθεί, το οποίο σαν σώμα υποχρεώνεται να συγκαλέσει προηγουμένως έκτακτη Γ.Σ. και να θέσει το θέμα της παραίτησής του σε αυτή. Αν το Δ.Σ. παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία, η έκτακτη γενική συνέλευση θα συγκληθεί με τον παραπάνω τρόπο.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται από 7-(επτά-) μελές Δ.Σ. που εκλέγεται από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου τη μέρα των φοιτητικών εκλογών. Η θητεία του είναι ετήσια. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ. το αναπληρώνει υποψήφιος από το συνδυασμό με τον οποίο εκλέχτηκε. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. παύει επίσημα να ανήκει στην παράταξη ή στον συνδυασμό σαν υποψήφιος της οποίας ή του οποίου εκλέχτηκε. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωτές, συνέρχεται σε 10 (δέκα) μέρες η Γ.Σ., η οποία εκλέγει τον αντικαταστάτη του μέλους που παραιτήθηκε. Με απόφαση της Γ.Σ. και πλειοψηφία 2/3 (δύο τρίτων) των παρόντων, ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. αυξάνει λαμβάνοντας υπ' όψη την αύξηση του αριθμού των φοιτητών.


ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα ονόματα των υποψηφίων κάθε συνδυασμού καταθέτονται στο προεδρείο της Εφορευτικής Επιτροπής (ΕΦΕ) το αργότερο μια μέρα πριν τις εκλογές. Μετά την προθεσμία αυτή, ανακοινώνονται επίσημα από την ΕΦΕ οι συνδυασμοί των υποψηφίων. Οι εκλογικοί κατάλογοι είναι ανοικτοί κατά τη διεξαγωγή των εκλογών. Ψηφοδέλτια τυπώνονται από την ΕΦΕ με έξοδα του Συλλόγου.

Εκλογικό σύστημα ορίζεται η απλή αναλογική με χωριστά ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο προκύπτει με διαίρεση των έγκαιρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. Κάθε συνδυασμός κερδίζει στην πρώτη κατανομή τόσες έδρες όσο το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης των έγκυρων ψηφοδελτίων που πήρε ο συνδυασμός με το εκλογικό μέτρο. Αν μετά την πρώτη κατανομή περισσεύουν έδρες τότε κατανέμονται ανάλογα με το υπόλοιπο κάθε συνδυασμού που έμειναν αχρησιμοποίητα στην πρώτη κατανομή. Μεταξύ συνδυασμών με τα υπόλοιπα ψήφων την έδρα κερδίζει ο συνδυασμός: α) που δεν εκπροσωπείται στο Δ.Σ. β) σε περίπτωση εκπροσώπησης όλων των συνδυασμών το θέμα κατεβαίνει στη Γ.Σ. Τα λευκά ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα και ως εκ τούτου προσμετρούνται στο εκλογικό μέτρο και στην κατανομή των εδρών.


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. συγκροτείται στο πρώτο τετραήμερο από την εκλογή του. Τη σχετική συνεδρίαση υποχρεώνεται να συγκαλέσει η πλειοψηφούσα παράταξη. Στην περίπτωση που το τετραήμερο περάσει άπραχτο, τα μέλη του νέου Δ.Σ. συνέρχονται αυτοδίκαια μετά από πρόσκληση υπογραφόμενη από 2 (δύο) μέλη του. Σε αυτή τη συνεδρίαση εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. και σε χωριστές, φανερές ψηφοφορίες ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας. Οι του προηγούμενου Δ.Σ. υποχρεώνονται να παραδώσουν τα βιβλία του Συλλόγου, τη σφραγίδα, τα κλειδιά και την περιουσία, με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής στους νέους Γραμματέα και Ταμία μέσα σε πέντε μέρες από την ανάκληση των καθηκόντων τους. Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στα γραφεία του Συλλόγου με την ευθύνη της ΕΦΕ και του προέδρου για ένα μήνα, διάστημα στο οποίο μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο δικαστήριο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η ευθύνη φύλαξης διαρκεί μέχρι την εκδίκαση προδικαστικής απόφασης για απόδειξη.


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρευρίσκονται οποιαδήποτε μέλη του Συλλόγου το επιθυμούν. Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει κλειστή συνεδρίαση. Για αυτή την περίπτωση θα πρέπει να λογοδοτήσει στην πρώτη Γ.Σ. Ο Πρόεδρος μπορεί, με σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Δ.Σ, να αποβάλλει παρατηρητές που κάνουν θόρυβο και παρεμποδίζουν την ομαλή συνεδρίαση του Δ.Σ.FORMAT στην Πληροφορική